Kim jest kontroler biletów

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kim jest kontroler biletów

Kontroler biletów lub rewizor biletów – osoba upoważniona przez organizatora transportu na danym terenie lub przez konkretnego przewoźnika do prowadzenia kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu w środkach transportu zbiorowego.