smart-security.com.pl

Kontrola biletów

Dziedzina kontroli biletów wymaga szczególnego rodzaju pracowników. Koniecznie muszą być oni ludźmi o nienagannej opinii.Kontroler biletów musi być uprzejmy, ale stanowczy i konsekwentny zarówno wobec pasażerów jak i wobec kierującego pojazdem.Usługi Kontroli Biletów-Kierowców wykonujemy na terenie całej Polski. ,,Celem naszej działalności jest zwiększenie zysku finansowego Kontrahenta polegającego na wzroście ze sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych’’ Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Oferta kontroli rewizorskich

Oferujemy państwu:

✔ Codzienne kontrole począwszy od wczesnych godzin rannych po późne godziny wieczorne i

nocne,

✔ Kontrole w soboty, niedziele i święta,

✔ Gwarantowana ilość kontroli w miesiącu,

✔ Kontrole pracy motorniczych w zakresie punktualności, czystości w autobusach.

✔ Zachowania wobec pasażerów, posiadania w sprzedaży biletów, itp.

✔ Pełne i szybkie dane statystyczne,

– Szybkie reagowanie na sugestie i propozycje,

✔ Windykacje nałożonych opłat dodatkowych z tytułu przejazdów bez biletowych, a także

udzielanie odpowiedzi na złożone przez pasażerów odwołania.

Proponujemy następujące formy współpracy:

● stała kontrola

● kontrole doraźne

● kontrole okresowe i kontrole obserwacyjne w autobusach

● kontrole pracy kierowców w zakresie punktualności przejazdów, czystości w autobusie,

zachowania wobec pasażerów, sprzedaży i wydawania pasażerom biletów.

● kontrolę przeprowadzone metodą “tajemniczego pasażera”

● badania potoków pasażerskich

“Celem naszej działalności jest zwiększenie zysku finansowego polegającego na wzroście ze

sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych”

Zapraszamy państwa do kontaktu z nami!

Cenę naszych usług ustalamy indywidualnie z klientem od zapotrzebowania na kontrole