SMART SECURITY z nową umową

Od 1 Lutego  nasza spółka rozpoczęła kontrolę biletów w kolejnym mieście w Nowym Targu.
Odwołania i wpłaty są rozpatrywane wyłącznie przez MZK , ul.Konfederacji Tatrzańskiej 1a e-mail:mzk@mzk.nowytarg.pl